Tíživé dálky a samota — zbraně nesmyslu

V mé hlavě není k hnutí
Obrůstáš všechny kouty
Každý průhled každou petlici
Sklepení zapadaná sutí

Ženo celá obkvetlá leskem
Gejzír lávových očí
Jak jak popsat tvou nádheru
Na papíře zalitém steskem

Učiň prostor místem k žití
Ozdob pomeranč rozbřesku smíchem
Klikaté podvečery vytrvalým ohněm
Který laskavě do tmy svítí

A svým jediným polibkem
Zažehni ohňostroj jara
Jak prachárnu barevné rozkoše.

(23.1.2020)

Skutečný život se žije navzdory přehršlím masy

Plná čerstvé něhy
S pochodní v kytici
Odhodláním Sirény
Přiviň se blíž
Křehká a hřejivá
Neustále oživující
Samospád polibků
Kolotočem žízně
Po nekonečné chvíli
Prvně zcela neznámá
Roztíná vosk mlhy
Velkokvětá lampa
Vzpřímená na stupínku
Ve vatě objetí
Přiviň se nejblíž
Až nepoznáš které ruce jsou tvoje
Ženo oděná v plástev mé touhy.

(20.1.2020)

Drobnopisy touhy

1
Vykop stín za bezdeché noci
Teplý dech hřívy noci
Hvězdy šustí ve sněhu
Krajina na tebe napíná řasy
A tvé přilnavé objetí
Zůstalo prázdné

2
Květiny opravdovosti
V přepychu dennodení lásky
Tam stín mého stínu
Změkčuje tvé kroky

3
Co je největší lehkost
Milovati ženu
Milovati zapomnění
Že nejsem sám

4
V návětrné straně touhy
Jiskřící pantle v pěně mlhy
Tady jsme se poznali
A tady políbili
A ze světa kolem nečiší než tvé rozkošnické pohledy.

(19.1.2020)

Obyčejná slova

1
Vinice navoněné hlínou
Ženy se srdečnou náručí
Kde léta neslyšně plynnou

2
A zjara bílé kštice stromů
V čerstvě nažatém slunci
Na cestě jež nás vine domů

3
Něhou hnaný stroj touhy
Dívko protkaná strdím
Spanilá tváři na korouhvi

4
Pamatuješ na dny samoty
Na suché skrojky tmy smutku
Prázdnota ti šla v ústrety

5
Nepoznám rozkošnější krajinu
Varhany kopců pantlí nebe
A na každé pláni každé mezi
Na úžlabinách ulic
Na nerozhodných nárožích
Všude kudys mne vodila
Všude zbyly jen díry po tvém stínu.

(13. 12. 2019)

Se rty napřaženými v přeplněném loži

Něžná lvice
S hřívou pampelišek
Nádhernější
Než první jarní den
Bez bázně srůstat
Nic nás nerozděluje
Vše nás spojuje
Náramkem polibku
Svorníkem kůže ticha
V pramenitém plameni dychtivosti
Nepopsatelném jak myšlenka na lásku
Jak ty sama
Jediná průzračná barevná
V lezavé šedi ulic
Všude

Špitni zítřek je daleko
Zastav kola svítání
V hluboké trávě peřin
Tam se skryjeme
Do laskavého ohně
Dětské oddanosti

*

Kaluže za soumraku
Nastavují růžová zrcadla
Jak jak pojmenovat
Vodopády dutého nic
Není-li hnutí
Není-li kam složit hlavu
Ani k tobě

Stromy mají holé kosti
Podél pěšin nikam
Muž se stínem rozpuštěným ve větru
S tepnami jež nemají kde zakořenit.

(9.12.2019)