Kterési letní noci II

Jak perla v hlušině
V průtži dychtivého vedra
Sama nádhera ve své oslňující kráse
Laskavá za šera
Obtáčivá za tmy
S ostrvemi na stehnech
Květooká perlotvorka
V posledním jarním sněhu
Roní struhy rajské vody
Jdeme zavěšeni do ulic
Přes zelená zákoutí polibků
Po římse ztichlé šelmy
Na veliké rozbouřené lodi
Samosvorné oddanosti
Máme veškerý čas
Tady jsi
Cukrová fontána na piedestalu lože
Spletená z krajky a krve
Z potu a řas
Z nevyčerpatelné samoty.

(28.8.2020)

Lesk setrvalého života

1
Za prosvícené dny jak ze zeleně
Vykvétá tvá zjemnělá tvář
Ozdoba přišpendlená ve větru
Na okenních tabulkách o hlubokém poledni
Mozaika šalvěje a ňader
Sprška ohně na polní cestě
V jádřinci oblohy

2
Najdi trvalé v pomíjivém
Rezavé pupeny nekonečného jara
Náplavy patiny v rozkvetlých dolinách
Neutuchající třaskavé radosti
Jako když ti zaskočí srdce
Jako tenkrát
Když jsem tě prvně spatřil

3
Motýli ztrácí podkovy
Slunce svoje okvětní lístky
Linky vinic zpívají o vodě
Krajina obtočená hlínou a rosou
Sbírá střepy svítání
A ty jsi tady
Jako tenkrátA navždy.

(3.6.2020)

Skryté pomyšlení je jako lávový trysk – čas od času vyvěrá

1
Oč jsme bojovali
Co jsme nalezli
Čemu jsme podlehli
My dva sobě

2
Hladina vzlíná do oblak
Se směšnou lehkostí
Jako když se mísí voda s hlínou
Krev s mlékem
Med s olejem
Polovička těla s chybějící polovičkou
Dvojité spřažené tělo
Svorníkem neslyšné oddanosti
Prstencem laskavostí

3
Hledáš ryzí dlaně
Živé líce dne za rozbřesku
V šiku vysoké trávy
Tudy ses mihla
Se svým navoněným zrcadlem
Arabeskami stehen
Tady jsem tě hledal
Mezi kořeny a tepnami slunce
Průsvitné životodárné touhy

4
Žena
S očima jak dlaně kosatců
Tady jsme se míjeli
Na strmé stráni soumraku
Zůstaly tu zavěšené jen obrysy tvé povýšené tváře.

(29.5.2020)

Pod šípkovou lucernou v závěji modrých paprsků, okrášlená všemi tvary světa zpívá o bezstarostném poryvu žízně milovat

1
Co je nejdelší
Chvíle než mne zjitříš v davu
Mě vyšňořenou
Jak první letní den

2
Poledne krade stíny
Holé rty rosy
Ukryjme se zde
Do čtyř paží křepkého lože

3
Den co noha nohu mine
Zametáme veškerý tikot
Čas nás obkračuje
Nedočkavá lásko

4
Jak tě znovu vynalézt
Tebe živou za mými víčky
Oslňující rozetu
Divoce kvetoucí fontánu

5
Co je láska
Překypující oddanost
Za každého počasí
Vrchovatá hlava nezištnosti

6
Mladická zeleň touhy
Námluvy jara
Náš zámek linky vinic
Náš domov ustlaná náruč

7
Ráno vtéká do pokoje
Sníš o dosud neobjevených barvách
Veškeré krajině prostřené do peřin
Náš domov náš zámek.

(31.1.2020)

Tíživé dálky a samota — zbraně nesmyslu

V mé hlavě není k hnutí
Obrůstáš všechny kouty
Každý průhled každou petlici
Sklepení zapadaná sutí

Ženo celá obkvetlá leskem
Gejzír lávových očí
Jak jak popsat tvou nádheru
Na papíře zalitém steskem

Učiň prostor místem k žití
Ozdob pomeranč rozbřesku smíchem
Klikaté podvečery vytrvalým ohněm
Který laskavě do tmy svítí

A svým jediným polibkem
Zažehni ohňostroj jara
Jak prachárnu barevné rozkoše.

(23.1.2020)