Se rty napřaženými v přeplněném loži

Něžná lvice
S hřívou pampelišek
Nádhernější
Než první jarní den
Bez bázně srůstat
Nic nás nerozděluje
Vše nás spojuje
Náramkem polibku
Svorníkem kůže ticha
V pramenitém plameni dychtivosti
Nepopsatelném jak myšlenka na lásku
Jak ty sama
Jediná průzračná barevná
V lezavé šedi ulic
Všude

Špitni zítřek je daleko
Zastav kola svítání
V hluboké trávě peřin
Tam se skryjeme
Do laskavého ohně
Dětské oddanosti

*

Kaluže za soumraku
Nastavují růžová zrcadla
Jak jak pojmenovat
Vodopády dutého nic
Není-li hnutí
Není-li kam složit hlavu
Ani k tobě

Stromy mají holé kosti
Podél pěšin nikam
Muž se stínem rozpuštěným ve větru
S tepnami jež nemají kde zakořenit.

(9.12.2019)

Celá vtěsnaná v mém pohledu

1
Objevovati
Fascinující ženskost krásy
Brilantní slabiny touhy
Úpatí lesku

2
Dálka smutnější než podzim
Na prázdné svízeli ticha
Ach kde jsi
Ty tisíckráte milovaná lásko

3
Řeklas spánek
Za vodochodu blesků
Koně ve dvoře zařehtali
A my jsme se políbili

4
Není tě
Modřence samoty tě stravují
Trní vyčerpání
Mé srdce mé srdce nad rozvodněnou lávkou rychlosti

5
Na lávovém prameni
Řekli jsme si jdi
Barevným objetím
Propleteni životem

6
Čas nás obtéká
My jsme čas
Dřeň ručiček pod obrtlíkem strachu
Nic není tě udolat

7
Prorůstám tě
Ke křehkému kořeni
K propastnému kořeni
A pak
K jedinému kořeni
K laskavému větvoví pěřin
Zardělých naším dechem
Jedním.

(25.11.2019)

Povýšená nad každou nízkost, každé opovržení

Prostor tkanina vzdálenosti
Víří nejjemnější peří
Tvé tváře vroucí tváře
V popelu mlhy času

*

Světla z oken napájí
Kaluže ulic
Vyjděme časně
Příč stržím noci
Meandrům zloby
Se srdcem dychtícím
Zrakem napřímeným
Pěšina se šine
A my nejsme
Zastaviti

*

Skleněné líce vršin
Roní barevné slzy
A jsi stále táž nádherná
Křehká sevřená v ručičkách
Bezbřehých hodin dní

*

V dešti jednohlasného miluji
Jsi každým mžikem živější
V tratolišti střepin oblohy
Červené jak hejno mušlí
Pod drobnohledem krajky
Jsi větší než já.

(10.11.2019)

Ve velikém závoji léta

Upnouti se
K ryzímu prsu průzračné vážky
Ke křehké plástvi hladiny
Nejměkčího políbení

Hledati slova
Vesmír prosakuje
Skulinou pode dveřmi
Do zorniček peřin
Tam kde zahrada
Zpívá o křehké perle
Lásky bez rozměru
Jež nás prostupuje
Všude

Bolestná i šťastná
Žíhaná nesčetnými dny
Vodopády ryku a nocemi bez konce
Láska tě prodchává
Linky tvé naruče
Mají vepsán domov
Za šupinami něhy
Navždy.

(7.9.2019)