Ve velikém závoji léta

Upnouti se K ryzímu prsu průzračné vážky Ke křehké plástvi hladiny Nejměkčího políbení Hledati slova Vesmír prosakuje Skulinou pode dveřmi Do zorniček peřin Tam kde zahrada Zpívá o křehké perle Lásky bez rozměru Jež nás prostupuje Všude Bolestná i šťastná Žíhaná nesčetnými dny Vodopády ryku a nocemi bez konce Láska tě prodchává Linky tvé naruče […]

Kterési letní noci

1 Linie polí a všechny bílé koruny stromů Oblékly tvoje oči 2 Kopretina v průčelí tmy Se rty ztracenými v průvanu Se všemi půvaby vyšitými za víčky 3 Křehkonohá oreada Zcela vybroušená ze smíchu Mezi nitěmi perseid Všechny mé cesty Mají nakročeno k tobě 4 Vyplujme Nad hladinu půlnoci K hřebeni svítání Pěšinami vyhaslé noci […]

Zcela upředená ze stínů, s vlaštovčí hlavou pulsující mezi poryvy žádostivosti

1 Déšť ti rozčísl vlasy Kteréhosi letního dopoledne Jsi ještě krásnější. 2 Ta nesčetná mravenčí jitra Rána kdys procitala Procesí dne nehybná odloučení Náruče podvečera kdy Vplétáme pětiprsté mašle Do náruživých vlasů spaní 3 Ty má ženo vždy dívko Prosté lože s dvojitou touhou Struha rosy kudy slunce Napájí praskliny stesku Miluji Tě. (25.7.2019)

Vzdáme-li se vábniček svých pocitů, až racionalita nám ukáže, co bylo zcela zbytečné

Lehká a kořistnická V postroji ruměnce Na rozlehlé stráni Popínavého podvečera Opeřená rosou A má Prchni veřejemi noci Podél siluety krajiny Nezměrná výspo živosti V sukýnce stehen S očima lilie A jediná * Hledáš linku mého pohledu Na přídi rozbřesku Oddenek mého miluji Napájí průsvitnou zeleň touhy Navždy. (30.6.2019)