Láska a víra: ty dvě sestry s jediným srdcem

Jdi Až k vratkému temeni kam nedohlédneme Všude se najdeme Léto neslyšně odívá krajinu Karmínovým postrojem vedra A ty jsi tu doma V prostoru zvířeném mým stínem. * Sotva jsem tě poznal Zdi nudy vyrašily kvítím Fénix smějící se plameni Byl náš čas. * Cesta se klikatí Meandry oddanosti Samota ten jednooký rádce Ve zbytečném […]

Ty která mne objevuješ

Prošacujte vlny nehybného léta Ukradněte semena zvodní Lvice čalouněné horkými dlaněmi Leskle modrá za paravánem kůže Pod arkýřem ňader Holubice nad potopami Dychtivé krajky ohně Vyjdi mi v ústrety S korouhví kosatců průsvitnější než pohled do světla Mezi filigrány chrp Sloupovím mých paží Harpyje obkvetlá svlačcem Vitráž křížená s růží Ligatura rozpaků Dvoudomá harfa rozkoše […]

P.

1 Tenkrát když předjaří Akvamaríny obrůstaly steskem Jsi mne nalezla. 2 Víčka na jehelníku Od nichž není odpoutati Ty tvoje 3 Půlnoc špulí rty A my zašantročili Své útroby pod drn lože 4 Maluj mi líce Toužebnými ornamenty Spirálami miluji 5 Večer život věčnost Ta dělba samoty Na bitevním poli odloučení 6 Květy rozvírají křídla […]

Skutečnou krásu nelze slovy popsat — pokoušet se o slovotepectví je prachobyčejná kratochvíle bez cíle

1 Dychtivé srdce V žebroví hvězdokup Slepotisk ňader V žatvách papíru Slepence květovaných vzorů Nížino rozkoše Ovroubená stébly prvního jarního slunce A pomyslím-li na tebe Nevynalézám než jak zmenšiti prostor 2 Pojď řekla Mých pět prstů A mé řasy Směrovky radosti Můj neutuchající pohled Nevyčerpatelná proláklina smělosti Otevři stavidlo lávy Na hranici kde Není uprchnouti […]

Uhníst ze slov nejucelenější obraz tvých půvabů

Koketa v podloubí Na ochozu ohně Nedočkavá zářící S pažemi břečťanu Trojpolí vášně Oči žhnoucí vlčí máky Nehybné svět jimi protáčí Bledými zdmi podvečera Ve zvířené vodě tvých boků Jazýček pampeliščích vah Stiskněme páku Otevřeme stavidlo Noc tě ovine Jak polibek dítěte Mezi pokladnicemi Lože kde jsme doma. (17.5.2019)