Povýšená nad každou nízkost, každé opovržení

Prostor tkanina vzdálenosti Víří nejjemnější peří Tvé tváře vroucí tváře V popelu mlhy času * Světla z oken napájí Kaluže ulic Vyjděme časně Příč stržím noci Meandrům zloby Se srdcem dychtícím Zrakem napřímeným Pěšina se šine A my nejsme Zastaviti * Skleněné líce vršin Roní barevné slzy A jsi stále táž nádherná Křehká sevřená v […]

Ve velikém závoji léta

Upnouti se K ryzímu prsu průzračné vážky Ke křehké plástvi hladiny Nejměkčího políbení Hledati slova Vesmír prosakuje Skulinou pode dveřmi Do zorniček peřin Tam kde zahrada Zpívá o křehké perle Lásky bez rozměru Jež nás prostupuje Všude Bolestná i šťastná Žíhaná nesčetnými dny Vodopády ryku a nocemi bez konce Láska tě prodchává Linky tvé naruče […]

Kterési letní noci

1 Linie polí a všechny bílé koruny stromů Oblékly tvoje oči 2 Kopretina v průčelí tmy Se rty ztracenými v průvanu Se všemi půvaby vyšitými za víčky 3 Křehkonohá oreada Zcela vybroušená ze smíchu Mezi nitěmi perseid Všechny mé cesty Mají nakročeno k tobě 4 Vyplujme Nad hladinu půlnoci K hřebeni svítání Pěšinami vyhaslé noci […]

Zcela upředená ze stínů, s vlaštovčí hlavou pulsující mezi poryvy žádostivosti

1 Déšť ti rozčísl vlasy Kteréhosi letního dopoledne Jsi ještě krásnější. 2 Ta nesčetná mravenčí jitra Rána kdys procitala Procesí dne nehybná odloučení Náruče podvečera kdy Vplétáme pětiprsté mašle Do náruživých vlasů spaní 3 Ty má ženo vždy dívko Prosté lože s dvojitou touhou Struha rosy kudy slunce Napájí praskliny stesku Miluji Tě. (25.7.2019)