Pod slupkou hladiny najdeš jen černou linku koryta neutuchající žíznivosti

Objeviti nové Uchopiti laskavé táhlo jasu Zažloutlé papíry O čems kdysi snil O záhonu prskavek v prostěradle O nepřerušené žízni milovat Na níž není protějška Mrazivá palanda noc co noc Nehybný čas neplodný čas Vše vše jsem povědělA za zrcadlem Najdeš vždy jen tutéž samotu. (9.5.2019)

Některé myšlenky nás provází až ke končinám našeho vědomí — jsme jimi posedlí, ačkoli ze škatulky denní posloupnosti není úniku

Déšť zažehl kořeny duhy Prvně jsme se políbili Červené líce obzoru Za staženými závěsy slabin Byly ty naše. * Kůň jenž zapomněl všechny cesty nemá kam by šel Přehršle figur na jevišti přece není nic k vidění Nastražíš ucho vždy zbude jen dutý oblouk ticha Zuby hodin sžírají hodináře až do chřípí bezvědomí Poslední cáry […]

Průsečíky všech pohybů se střetávají v jediném stínu

Sešněrovat člověka Do klíčové dírky Vypjatá šlacha ve zbytečné tabulce Nesmysl nevidět člověka Skotačivé srdce O rozcuchaném poledni Trsy šeříku mezi prsty Tvé duhovky znásobují slunce Za rozkvetlého léta Nejsi vidět Parádivý ptáčku Studánko smíchu Dužino radosti Nikdy se nevzdáme. (1.5.2019)

Ta samá, vždy stejná, stále nová a výbojná ve své náladě milovat

1Křížová klenba našich těl Spíná kužel horka Tvůj dech Je tam lépe slyšet Je tam bezpečněji Za každého počasí 2 Zahrada pod hladinou pouště Pulsující myriáda průzračnosti Jdi tam dívko jdi Vykopej zlatou žílu mé touhy 3 Jediná spanilá mezi živoucími Elektrizující kštice v poryvech úplňku Na křesle nahoty se všemi svými hračkami Čirá ve […]