Ta samá, vždy stejná, stále nová a výbojná ve své náladě milovat

1Křížová klenba našich těl Spíná kužel horka Tvůj dech Je tam lépe slyšet Je tam bezpečněji Za každého počasí 2 Zahrada pod hladinou pouště Pulsující myriáda průzračnosti Jdi tam dívko jdi Vykopej zlatou žílu mé touhy 3 Jediná spanilá mezi živoucími Elektrizující kštice v poryvech úplňku Na křesle nahoty se všemi svými hračkami Čirá ve […]

Tři sny

1 Nemám nic nežli slova a tvá krásná tvář Se po kapkách vytrácí z cedníku mé hlavy Mé dny vydýchaný pokoj kde není hnutí Tisíckrát navršované nic v sutinách černi 2 Siločáry oslepujícího lesku Tvých magnetických očí Stáčí střelku mé hlavy Zpět do okamžiku kdy jsme byli jedno 3 Ráno ti kreslí stín Plný nejsladší […]

Den zháší ohně

V mém zapomnění Se nic nehýbe Cizeluji tvůj úsměv V rozvířeném prachu Hledám ozvěny stop Za hranicí noci Tunelem trní jenž Přesahuje veškerý prostor. * Skříň voňavého prádla Napájí krví pupeny Prvního vzdechu jara Pochodeň tvé hlavy Oživuje noční zvěř Příroda tě omotala Krajkou lučního kvítí Den tě nadnáší Ženo hračko rozkoše Píši tvé jméno […]

Jsi uzamčená v ručičkách vzdálenosti

Těžkost nemyslet na tě Lehkost být Pod laskavými oblaky Tvé nahoty Radost mít tě Třpytivý svět v dětských očích * V mém spánku Sním o všech křehkých čárách tvé tváře A uzřím-li tě Mám delší ruce V mé náruči je víc místa Klika mého srdce se roztáčí V rytmu tvých rtů A v polovičním srdci […]