Bezejmenná II

1
Stromy v bílých rukavicích
Vyhlíží trpělivé jaro

2
Vlaštovka tvé hlavy
Rozbíjí slepý prostor
A já nevím kde začínáš a končíš

3
Skála natržená v koleni
Jdeš zavěšen do mlhy
Tichý jak hlína

4
Měním tmu na popel
Čas na radost
Setrvalé štěstí pružné štěstí
Voda chodí naboso
Vedle louka dlážděná trávou
Barevná krajka nad lesem

Čas už tě nepředhoní

5
Lehkost být
Jdi až k prameni
Se srdcem napřed
Hvězdy barví sníh
Jdi
Až klopýtneš o mé dlaně

6
Pobřeží ztichlo
Kopce zdobí kilogramy samoty
A já nevím kde začínáš.

(16. 12. 2012)

Napsat komentář