Den zháší ohně

V mém zapomnění
Se nic nehýbe
Cizeluji tvůj úsměv
V rozvířeném prachu
Hledám ozvěny stop
Za hranicí noci
Tunelem trní jenž
Přesahuje veškerý prostor.

*

Skříň voňavého prádla
Napájí krví pupeny
Prvního vzdechu jara
Pochodeň tvé hlavy
Oživuje noční zvěř
Příroda tě omotala
Krajkou lučního kvítí
Den tě nadnáší
Ženo hračko rozkoše
Píši tvé jméno
Na rub víček
Na vosk přítomnosti
Čas ti maluje
Krajinu kolem zorniček
Mluvíš-li o polibku
O svízeli milovat
Úsvit pije rosu
Přijď ke mně
Potáhni za opratě
Vroucí harfo vzdechů
Prostřená v peřinách
Jak hladina obzoru
Jediná skutečná píseň
Já ty my
My dva jeden.

(6.4.2019)

Napsat komentář