Kterési letní noci II

Jak perla v hlušině
V průtži dychtivého vedra
Sama nádhera ve své oslňující kráse
Laskavá za šera
Obtáčivá za tmy
S ostrvemi na stehnech
Květooká perlotvorka
V posledním jarním sněhu
Roní struhy rajské vody
Jdeme zavěšeni do ulic
Přes zelená zákoutí polibků
Po římse ztichlé šelmy
Na veliké rozbouřené lodi
Samosvorné oddanosti
Máme veškerý čas
Tady jsi
Cukrová fontána na piedestalu lože
Spletená z krajky a krve
Z potu a řas
Z nevyčerpatelné samoty.

(28.8.2020)