Kterési letní noci

1
Linie polí a všechny bílé koruny stromů
Oblékly tvoje oči

2
Kopretina v průčelí tmy
Se rty ztracenými v průvanu
Se všemi půvaby vyšitými za víčky

3
Křehkonohá oreada
Zcela vybroušená ze smíchu
Mezi nitěmi perseid
Všechny mé cesty
Mají nakročeno k tobě

4
Vyplujme
Nad hladinu půlnoci
K hřebeni svítání
Pěšinami vyhaslé noci
Stráně si čechrají peří
Větvemi zeleného lože
Nic není tě popsat
Slunce křísí stíny
Vše vše mne míjí
Jsi-li tady.

(16.8.2019)