Láska a víra: ty dvě sestry s jediným srdcem

Jdi
Až k vratkému temeni kam nedohlédneme
Všude se najdeme
Léto neslyšně odívá krajinu
Karmínovým postrojem vedra
A ty jsi tu doma
V prostoru zvířeném mým stínem.

*

Sotva jsem tě poznal
Zdi nudy vyrašily kvítím
Fénix smějící se plameni
Byl náš čas.

*

Cesta se klikatí
Meandry oddanosti
Samota ten jednooký rádce
Ve zbytečném hloží
Všude se najdeme
Vždycky se najdeme
Navždy.

(13.06.2019)

Napsat komentář