Skutečný život se žije navzdory přehršlím masy

Plná čerstvé něhy
S pochodní v kytici
Odhodláním Sirény
Přiviň se blíž
Křehká a hřejivá
Neustále oživující
Samospád polibků
Kolotočem žízně
Po nekonečné chvíli
Prvně zcela neznámá
Roztíná vosk mlhy
Velkokvětá lampa
Vzpřímená na stupínku
Ve vatě objetí
Přiviň se nejblíž
Až nepoznáš které ruce jsou tvoje
Ženo oděná v plástev mé touhy.

(20.1.2020)

Drobnopisy touhy

1
Vykop stín za bezdeché noci
Teplý dech hřívy noci
Hvězdy šustí ve sněhu
Krajina na tebe napíná řasy
A tvé přilnavé objetí
Zůstalo prázdné

2
Květiny opravdovosti
V přepychu dennodení lásky
Tam stín mého stínu
Změkčuje tvé kroky

3
Co je největší lehkost
Milovati ženu
Milovati zapomnění
Že nejsem sám

4
V návětrné straně touhy
Jiskřící pantle v pěně mlhy
Tady jsme se poznali
A tady políbili
A ze světa kolem nečiší než tvé rozkošnické pohledy.

(19.1.2020)

Obyčejná slova

1
Vinice navoněné hlínou
Ženy se srdečnou náručí
Kde léta neslyšně plynnou

2
A zjara bílé kštice stromů
V čerstvě nažatém slunci
Na cestě jež nás vine domů

3
Něhou hnaný stroj touhy
Dívko protkaná strdím
Spanilá tváři na korouhvi

4
Pamatuješ na dny samoty
Na suché skrojky tmy smutku
Prázdnota ti šla v ústrety

5
Nepoznám rozkošnější krajinu
Varhany kopců pantlí nebe
A na každé pláni každé mezi
Na úžlabinách ulic
Na nerozhodných nárožích
Všude kudys mne vodila
Všude zbyly jen díry po tvém stínu.

(13. 12. 2019)

Se rty napřaženými v přeplněném loži

Něžná lvice
S hřívou pampelišek
Nádhernější
Než první jarní den
Bez bázně srůstat
Nic nás nerozděluje
Vše nás spojuje
Náramkem polibku
Svorníkem kůže ticha
V pramenitém plameni dychtivosti
Nepopsatelném jak myšlenka na lásku
Jak ty sama
Jediná průzračná barevná
V lezavé šedi ulic
Všude

Špitni zítřek je daleko
Zastav kola svítání
V hluboké trávě peřin
Tam se skryjeme
Do laskavého ohně
Dětské oddanosti

*

Kaluže za soumraku
Nastavují růžová zrcadla
Jak jak pojmenovat
Vodopády dutého nic
Není-li hnutí
Není-li kam složit hlavu
Ani k tobě

Stromy mají holé kosti
Podél pěšin nikam
Muž se stínem rozpuštěným ve větru
S tepnami jež nemají kde zakořenit.

(9.12.2019)

Celá vtěsnaná v mém pohledu

1
Objevovati
Fascinující ženskost krásy
Brilantní slabiny touhy
Úpatí lesku

2
Dálka smutnější než podzim
Na prázdné svízeli ticha
Ach kde jsi
Ty tisíckráte milovaná lásko

3
Řeklas spánek
Za vodochodu blesků
Koně ve dvoře zařehtali
A my jsme se políbili

4
Není tě
Modřence samoty tě stravují
Trní vyčerpání
Mé srdce mé srdce nad rozvodněnou lávkou rychlosti

5
Na lávovém prameni
Řekli jsme si jdi
Barevným objetím
Propleteni životem

6
Čas nás obtéká
My jsme čas
Dřeň ručiček pod obrtlíkem strachu
Nic není tě udolat

7
Prorůstám tě
Ke křehkému kořeni
K propastnému kořeni
A pak
K jedinému kořeni
K laskavému větvoví pěřin
Zardělých naším dechem
Jedním.

(25.11.2019)