Povýšená nad každou nízkost, každé opovržení

Prostor tkanina vzdálenosti
Víří nejjemnější peří
Tvé tváře vroucí tváře
V popelu mlhy času

*

Světla z oken napájí
Kaluže ulic
Vyjděme časně
Příč stržím noci
Meandrům zloby
Se srdcem dychtícím
Zrakem napřímeným
Pěšina se šine
A my nejsme
Zastaviti

*

Skleněné líce vršin
Roní barevné slzy
A jsi stále táž nádherná
Křehká sevřená v ručičkách
Bezbřehých hodin dní

*

V dešti jednohlasného miluji
Jsi každým mžikem živější
V tratolišti střepin oblohy
Červené jak hejno mušlí
Pod drobnohledem krajky
Jsi větší než já.

(10.11.2019)

Ve velikém závoji léta

Upnouti se
K ryzímu prsu průzračné vážky
Ke křehké plástvi hladiny
Nejměkčího políbení

Hledati slova
Vesmír prosakuje
Skulinou pode dveřmi
Do zorniček peřin
Tam kde zahrada
Zpívá o křehké perle
Lásky bez rozměru
Jež nás prostupuje
Všude

Bolestná i šťastná
Žíhaná nesčetnými dny
Vodopády ryku a nocemi bez konce
Láska tě prodchává
Linky tvé naruče
Mají vepsán domov
Za šupinami něhy
Navždy.

(7.9.2019)

Kterési letní noci

1
Linie polí a všechny bílé koruny stromů
Oblékly tvoje oči

2
Kopretina v průčelí tmy
Se rty ztracenými v průvanu
Se všemi půvaby vyšitými za víčky

3
Křehkonohá oreada
Zcela vybroušená ze smíchu
Mezi nitěmi perseid
Všechny mé cesty
Mají nakročeno k tobě

4
Vyplujme
Nad hladinu půlnoci
K hřebeni svítání
Pěšinami vyhaslé noci
Stráně si čechrají peří
Větvemi zeleného lože
Nic není tě popsat
Slunce křísí stíny
Vše vše mne míjí
Jsi-li tady.

(16.8.2019)

Zcela upředená ze stínů, s vlaštovčí hlavou pulsující mezi poryvy žádostivosti

1
Déšť ti rozčísl vlasy
Kteréhosi letního dopoledne
Jsi ještě krásnější.

2
Ta nesčetná mravenčí jitra
Rána kdys procitala
Procesí dne nehybná odloučení
Náruče podvečera kdy
Vplétáme pětiprsté mašle
Do náruživých vlasů spaní

3
Ty má ženo vždy dívko
Prosté lože s dvojitou touhou
Struha rosy kudy slunce
Napájí praskliny stesku
Miluji Tě.

(25.7.2019)