Kterési letní noci

1
Linie polí a všechny bílé koruny stromů
Oblékly tvoje oči

2
Kopretina v průčelí tmy
Se rty ztracenými v průvanu
Se všemi půvaby vyšitými za víčky

3
Křehkonohá oreada
Zcela vybroušená ze smíchu
Mezi nitěmi perseid
Všechny mé cesty
Mají nakročeno k tobě

4
Vyplujme
Nad hladinu půlnoci
K hřebeni svítání
Pěšinami vyhaslé noci
Stráně si čechrají peří
Větvemi zeleného lože
Nic není tě popsat
Slunce křísí stíny
Vše vše mne míjí
Jsi-li tady.

(16.8.2019)

Zcela upředená ze stínů, s vlaštovčí hlavou pulsující mezi poryvy žádostivosti

1
Déšť ti rozčísl vlasy
Kteréhosi letního dopoledne
Jsi ještě krásnější.

2
Ta nesčetná mravenčí jitra
Rána kdys procitala
Procesí dne nehybná odloučení
Náruče podvečera kdy
Vplétáme pětiprsté mašle
Do náruživých vlasů spaní

3
Ty má ženo vždy dívko
Prosté lože s dvojitou touhou
Struha rosy kudy slunce
Napájí praskliny stesku
Miluji Tě.

(25.7.2019)

Vzdáme-li se vábniček svých pocitů, až racionalita nám ukáže, co bylo zcela zbytečné

Lehká a kořistnická
V postroji ruměnce
Na rozlehlé stráni
Popínavého podvečera
Opeřená rosou
A má

Prchni veřejemi noci
Podél siluety krajiny
Nezměrná výspo živosti
V sukýnce stehen
S očima lilie
A jediná

*

Hledáš linku mého pohledu
Na přídi rozbřesku
Oddenek mého miluji
Napájí průsvitnou zeleň touhy
Navždy.

(30.6.2019)

Láska a víra: ty dvě sestry s jediným srdcem

Jdi
Až k vratkému temeni kam nedohlédneme
Všude se najdeme
Léto neslyšně odívá krajinu
Karmínovým postrojem vedra
A ty jsi tu doma
V prostoru zvířeném mým stínem.

*

Sotva jsem tě poznal
Zdi nudy vyrašily kvítím
Fénix smějící se plameni
Byl náš čas.

*

Cesta se klikatí
Meandry oddanosti
Samota ten jednooký rádce
Ve zbytečném hloží
Všude se najdeme
Vždycky se najdeme
Navždy.

(13.06.2019)

Ty která mne objevuješ

Prošacujte vlny nehybného léta
Ukradněte semena zvodní
Lvice čalouněné horkými dlaněmi
Leskle modrá za paravánem kůže
Pod arkýřem ňader
Holubice nad potopami
Dychtivé krajky ohně

Vyjdi mi v ústrety
S korouhví kosatců průsvitnější než pohled do světla
Mezi filigrány chrp
Sloupovím mých paží
Harpyje obkvetlá svlačcem
Vitráž křížená s růží
Ligatura rozpaků
Dvoudomá harfa rozkoše
Kopretina v karamelu
Kostkovaná včela
S planoucím pohledem

Nikdy nejsi stejná
Spojitě nádherná obtočená krajinou
V hledáčku mého miluji

Nepřestanu po tobě nikdy toužit.

(9.6.2019)