Zcela upředená ze stínů, s vlaštovčí hlavou pulsující mezi poryvy žádostivosti

1
Déšť ti rozčísl vlasy
Kteréhosi letního dopoledne
Jsi ještě krásnější.

2
Ta nesčetná mravenčí jitra
Rána kdys procitala
Procesí dne nehybná odloučení
Náruče podvečera kdy
Vplétáme pětiprsté mašle
Do náruživých vlasů spaní

3
Ty má ženo vždy dívko
Prosté lože s dvojitou touhou
Struha rosy kudy slunce
Napájí praskliny stesku
Miluji Tě.

(25.7.2019)

Vzdáme-li se vábniček svých pocitů, až racionalita nám ukáže, co bylo zcela zbytečné

Lehká a kořistnická
V postroji ruměnce
Na rozlehlé stráni
Popínavého podvečera
Opeřená rosou
A má

Prchni veřejemi noci
Podél siluety krajiny
Nezměrná výspo živosti
V sukýnce stehen
S očima lilie
A jediná

*

Hledáš linku mého pohledu
Na přídi rozbřesku
Oddenek mého miluji
Napájí průsvitnou zeleň touhy
Navždy.

(30.6.2019)

Láska a víra: ty dvě sestry s jediným srdcem

Jdi
Až k vratkému temeni kam nedohlédneme
Všude se najdeme
Léto neslyšně odívá krajinu
Karmínovým postrojem vedra
A ty jsi tu doma
V prostoru zvířeném mým stínem.

*

Sotva jsem tě poznal
Zdi nudy vyrašily kvítím
Fénix smějící se plameni
Byl náš čas.

*

Cesta se klikatí
Meandry oddanosti
Samota ten jednooký rádce
Ve zbytečném hloží
Všude se najdeme
Vždycky se najdeme
Navždy.

(13.06.2019)

Ty která mne objevuješ

Prošacujte vlny nehybného léta
Ukradněte semena zvodní
Lvice čalouněné horkými dlaněmi
Leskle modrá za paravánem kůže
Pod arkýřem ňader
Holubice nad potopami
Dychtivé krajky ohně

Vyjdi mi v ústrety
S korouhví kosatců průsvitnější než pohled do světla
Mezi filigrány chrp
Sloupovím mých paží
Harpyje obkvetlá svlačcem
Vitráž křížená s růží
Ligatura rozpaků
Dvoudomá harfa rozkoše
Kopretina v karamelu
Kostkovaná včela
S planoucím pohledem

Nikdy nejsi stejná
Spojitě nádherná obtočená krajinou
V hledáčku mého miluji

Nepřestanu po tobě nikdy toužit.

(9.6.2019)

P.

1
Tenkrát když předjaří
Akvamaríny obrůstaly steskem
Jsi mne nalezla.

2
Víčka na jehelníku
Od nichž není odpoutati
Ty tvoje

3
Půlnoc špulí rty
A my zašantročili
Své útroby pod drn lože

4
Maluj mi líce
Toužebnými ornamenty
Spirálami miluji

5
Večer život věčnost
Ta dělba samoty
Na bitevním poli odloučení

6
Květy rozvírají křídla
Ulice voní tvými vlasy
Není tě konce

7
Čtvery paže jedno srdce
Nervy tmy
Na prádelní šňůře touhy

8
Tenkrát když předjaří
Prostor se ti zardíval
Zdobilas veškerý čas.

(31.5.2019)