Bezejmenná II

1
Stromy v bílých rukavicích
Vyhlíží trpělivé jaro

2
Vlaštovka tvé hlavy
Rozbíjí slepý prostor
A já nevím kde začínáš a končíš

3
Skála natržená v koleni
Jdeš zavěšen do mlhy
Tichý jak hlína

4
Měním tmu na popel
Čas na radost
Setrvalé štěstí pružné štěstí
Voda chodí naboso
Vedle louka dlážděná trávou
Barevná krajka nad lesem

Čas už tě nepředhoní

5
Lehkost být
Jdi až k prameni
Se srdcem napřed
Hvězdy barví sníh
Jdi
Až klopýtneš o mé dlaně

6
Pobřeží ztichlo
Kopce zdobí kilogramy samoty
A já nevím kde začínáš.

(16. 12. 2012)

Anatomie ženy

Aleje setřásají peří
Veď mne do svých končin
Všude jsou tvé stopy

Utěsnil jsem okenice
A přece je tě všude plno
Duha zapouští kořeny
Do nezměrné samoty
Tma tam zalézá za nehty
A má hlava
Přetéká všemi křivkami Tvé tváře.

*

Popínavé oči
Nádherná až na dřeň
Sladká mezi prsty
Z nejjemnějších nití
Tvé rty
Pumpují krev do našeho lože
Bílá hladina ohně
Louka bosých nohou
Má žízeň proudí do hlubin Tvého těla

Veškerá žízeň.

(22.11.2012)

Ráno

V přístavu je těsno
Vyplujme brzy

*

Zavři oči
Ticho tě obepne
Polibek a jsi doma
Noc je kratší
Jsi-li nablízku

*

Oči
Ty dva zámky od šperkovnice
Pantle za větru
Fontána na kolečkách
Toužím po tvé touze
Není dvakrát po sobě dne
Kdy by mé srdce neovládalo hlavu.

(21.10.2012)