Povýšená nad každou nízkost, každé opovržení

Prostor tkanina vzdálenosti
Víří nejjemnější peří
Tvé tváře vroucí tváře
V popelu mlhy času

*

Světla z oken napájí
Kaluže ulic
Vyjděme časně
Příč stržím noci
Meandrům zloby
Se srdcem dychtícím
Zrakem napřímeným
Pěšina se šine
A my nejsme
Zastaviti

*

Skleněné líce vršin
Roní barevné slzy
A jsi stále táž nádherná
Křehká sevřená v ručičkách
Bezbřehých hodin dní

*

V dešti jednohlasného miluji
Jsi každým mžikem živější
V tratolišti střepin oblohy
Červené jak hejno mušlí
Pod drobnohledem krajky
Jsi větší než já.

(10.11.2019)