Řekl-li jsem miluji, šlo především o ztělesnění mých vrtochů po bílém nábytku

Tehdy
Kdys mne nalezla
Stébla obrážely květy
Zem pod tebou křehla
Tvůj pohled oslňoval slunce
Radost nám kolotala
Ze rtů do srdce
Mé ruce svíraly
Naše objetí
Dva ohně uhasily oheň
Dva ohně jeden oheň
A první ranní paprsky tryskají
Skulinami tvého stínu
Pod křídly kde
Není dechu než jednoho.

(12.9.2019)