Se rty napřaženými v přeplněném loži

Něžná lvice
S hřívou pampelišek
Nádhernější
Než první jarní den
Bez bázně srůstat
Nic nás nerozděluje
Vše nás spojuje
Náramkem polibku
Svorníkem kůže ticha
V pramenitém plameni dychtivosti
Nepopsatelném jak myšlenka na lásku
Jak ty sama
Jediná průzračná barevná
V lezavé šedi ulic
Všude

Špitni zítřek je daleko
Zastav kola svítání
V hluboké trávě peřin
Tam se skryjeme
Do laskavého ohně
Dětské oddanosti

*

Kaluže za soumraku
Nastavují růžová zrcadla
Jak jak pojmenovat
Vodopády dutého nic
Není-li hnutí
Není-li kam složit hlavu
Ani k tobě

Stromy mají holé kosti
Podél pěšin nikam
Muž se stínem rozpuštěným ve větru
S tepnami jež nemají kde zakořenit.

(9.12.2019)