Ve velikém závoji léta

Upnouti se
K ryzímu prsu průzračné vážky
Ke křehké plástvi hladiny
Nejměkčího políbení

Hledati slova
Vesmír prosakuje
Skulinou pode dveřmi
Do zorniček peřin
Tam kde zahrada
Zpívá o křehké perle
Lásky bez rozměru
Jež nás prostupuje
Všude

Bolestná i šťastná
Žíhaná nesčetnými dny
Vodopády ryku a nocemi bez konce
Láska tě prodchává
Linky tvé naruče
Mají vepsán domov
Za šupinami něhy
Navždy.

(7.9.2019)