Zcela upředená ze stínů, s vlaštovčí hlavou pulsující mezi poryvy žádostivosti

1
Déšť ti rozčísl vlasy
Kteréhosi letního dopoledne
Jsi ještě krásnější.

2
Ta nesčetná mravenčí jitra
Rána kdys procitala
Procesí dne nehybná odloučení
Náruče podvečera kdy
Vplétáme pětiprsté mašle
Do náruživých vlasů spaní

3
Ty má ženo vždy dívko
Prosté lože s dvojitou touhou
Struha rosy kudy slunce
Napájí praskliny stesku
Miluji Tě.

(25.7.2019)